Интелектуална добра

Интелектуална добра обухваћена Правилником:

  • проналасци подобни за заштиту патентом или малим патентом
  • знање и искуство који нису подобни за заштиту патентом, малим патентом или неким другим обликом правне заштите са апсолутним дејством, али су примењиви у привредној делатности (know how).
  • дизајн који је подобан за заштиту правом на индустријски дизајн. 
  • базе података које су подобне за заштиту сродним правом произвођача базе података.
  • рачунарски програми.
  • биљне сорте подобне за заштиту правом биљних сорти.
  • ознаке које су подобне за заштиту жигом или правом на ознаку географског порекла.
  • топографије интегрисаних кола подобне за заштиту правом на топографију интегрисаних кола.