Подршка истраживачима

Центар за трансфер технологија, у сарадњи са осталим центрима Универзитета у Крагујевцу (Кооперативни тренинг центар, Канцеларија за пословну подршку, Креативни центар) пружа стручну помоћ наставницима, сарадницима и истраживачима на Универзитету у Крагујевцу у процесу идентификовања и заштите интелектуалних добара, а такође и у комерцијализацији истих, и то за:

 • Прелиминарну анализу истраживачких резултата и идентификовање интелектуалног добра које може бити предмет заштите и комерцијализације
 • Истраживање тржишта
 • Израду студија изводљивости
 • Претраживање патентних база
 • Организовање обука за истраживачке тимове у области заштите интелектуалне својине (ЦТЦ)
 • Попуњавање пријавних формулара за откривање интелектуалног добра
 • Избор патентног заступника и припрему потребне документације
 • Избор врсте уговора и припрему истог
 • Вредновање интелектуалног добра
 • Израду прототипа
 • Реализацију Proof-of-concept програма за подизање нивоа технолошке спремности (Technology Readiness Level)
 • Лиценцирање технологија
 • Израду стратегије комерцијализације
 • Проналажење партнера у процесу комерцијализације технологије
 • Оснивање start-up и spin-off компанија