Правилник

Оцењивање Пријава за откривање интелектуалног добра пристиглих које су кроз апликацију за пријаву достављене Центру за трансфер технологија врше стручни рецензенти из Листе рецензената коју је установио Универзитет у Крагујевцу.

Поступак пријављивања за рецензента на Универзитету у Крагујевцу регулисан јеПравилником о поступку пријављивања за рецензента и начину рецензирања пријава о откривању интелектуалног добра.