Правилник

Једно од највећих достигнућа сваког универзитета је генерисање огромног интелектуалног капитала (знања, идеја, технологија, и сл.). Како би се максимално искористио потенцијал једног оваквог добра, потребно га је заштитити и на тај начин обезбедити ексклузивно право на његову употребу и примену.

На Универзитету у Крагујевцу је развијен и усвојен Правилник о управљању интелектуалном својином.

Овим правилником уређује се поступак утврђен Законом о ауторским и сродним правима, Законом о патентима, Законом о жиговима, Законом о правној заштити индустријске својине, Законом о иновационој делатности и стварање услова за организовано пружање помоћи ауторима или проналазачима у вези са проценом, признавањем, регистрацијом, привредним искоришћавањем и заштитом интелектуалне својине која настаје на Универзитету, факултетима и институтима у саставу Универзитета, као и оснивање и рад Центра за трансфер технологија.