Поступак пријављивања рецензената

1. Универзитет објављује јавни позив за пријаву академских рецензената

2. Пријављивање кандидата за рецензенте врши се подношењем попуњеног Захтева за именовање академског рецензента, односно Захтева за именовање рецензента из привреде коришћењем online обрасца испод (линковати)

3. Ректор Универзитета доноси одлуку о именовању академског рецензента

4. На основу Одлуке, рецензент се уписује у Листу рецензената