Визија

Визија Центра за трансфер технологија је да допринесе развоју иновативног еко-система у региону и шире, пре свега кроз партнерство чланица Универзитета са осталим актерима у трансферу знања и кроз јачање структура подршке развоју иновативног региона и економије.