О центру

Кроз своју способност стварања и одржавања ексклузивности на тржишту, иако у ограниченом временском периоду, интелектуална својина се све више препознаје као важна комерцијална имовина и покретач снага технолошких иновација и напретка. То је кључна компонента за националну инфраструктуру потребну за друштвено-економски раст, за развој национално- технолошких капацитета. Систем управљања интелектуалном својином један је од темеља савремене економске политике на националном нивоу и катализатор је развоја.  Модеран и добро примењен систем управљања интелектуалном својином снажан је императив за обезбеђивање процеса либерализација економских, индустријских и трговинских политика која резултира преструктурирање индустријског и пословног сектора, и подстиче мала и средња предузећа да је користе као средство за национални социо-економски и технолошки развој.

Универзитет у Крагујевцу интегришући фунције свих установа и јединица у свом саставу, а посебно факултета, спроводићи јединствену политику чији је циљ стално унапређење квалитета наставе, усавршавање научноистраживачког, односно уметничког рада, иновационе делатности и пружања подршке студентима у академском и каријерном развоју основао је је Центар за трансфер технологија Универзитета у Крагујевцу д.о.о. Крагујевац у јуну месецу 2017. године са циљем обједињавања и унапређења трансфера технологија, пружања инфраструктурне подршке за развој иновација, примене технолошких иновација и заштите интелектуалног стваралаштва наставника, сарадника, студената и других запослених на Универзитету и чланицама Универзитета.

Међу циљеве Универзитет је сврстао преношење технологије  у универзитетске циљеве, поред традиционалних циљева образовања и истраживања.

Центар се бави комерцијалним активностима које имају за циљ да олакшају процес довођења истраживања на тржиште, често делујући као посредник између академије и индустрије. Оснивање Центра је резултат потребе научноистраживачке организације да буде активна у експлатацији резултата и установљавању ефикасног и ефективног управљања процесом трансфера знања и интелектуалном својином.

 „Усмерите све виталне и духовне енергије на дело. Отуда и очишћење од многих ствари и потреба које има човек. Ја тиме ништа нисам изгубио, већ само добио. Толико сам добио да сам се радовао сваком свом дану и ноћи. Запишите – Никола Тесла је био срећан човек“


Никола Тесла био је један од најпознатијих српских и светских проначазача и научника у области физике, електротехнике и радиотехнике.  Најзначајнији Теслини проналасци су полифазни систем, обртно магнетско поље, асинхрони мотор, синхрони мотор и Теслин трансформатор. Такође, открио је један од начина за генерисање високофреквентне струје, дао је значајан допринос у преносу и модулацији радио-сигнала, а остали су запажени и његови радови у области рендгенских зрака.