Пријава рецензената

У складу са Чланом 6 Правилника о поступку пријављивања за рецензенте, кандидати се пријављују на Јавни позив попуњавајући Захтев за именовање рецензента коме могу приступити на следећем линку, и уз достављање Обрасца за именовање рецензента и Радне биографије (CV).