Intelektualna dobra

Intelektualna dobra obuhvaćena Pravilnikom:

  • pronalasci podobni za zaštitu patentom ili malim patentom   
  • znanje i iskustvo koji nisu podobni za zaštitu patentom, malim patentom ili nekim drugim oblikom pravne zaštite sa apsolutnim dejstvom, ali su primenjivi u privrednoj delatnosti (know how).
  • dizajn koji je podoban za zaštitu pravom na industrijski dizajn.  
  • baze podataka koje su podobne za zaštitu srodnim pravom proizvođača baze podataka.
  • računarski programi.
  • biljne sorte podobne za zaštitu pravom biljnih sorti.
  • oznake koje su podobne za zaštitu žigom ili pravom na oznaku geografskog porekla.
  • topografije integrisanih kola podobne za zaštitu pravom na topografiju integrisanih kola.