Актуелности

Усвојен Правилник за управљање интелектуалном својином

28.12.2017
Правилник за управљање интелектуалном својином усвојен је на седници Савета Универзитета у Крагујевцу, одржаној 28. јуна 2017. године.

Правилник за управљање интелектуалном својином усвојен је на седници Савета Универзитета у Крагујевцу, одржаној 28. јуна 2017. године. Овим правилником уређује се поступак управљања интелектуалном својином која је настала као резултат истраживања, научног, уметничког, стручног и сваког другог деловања на Универзитету и чланицама Универзитета, у којима се користе средства Универзитета, чланица Универзитета, укључујући нарочито она интелектуална добра која су настала на раду или у вези са радом на Универзитету или чланицама Универзитета и примењује се на:

  • лица која су запослена на Универзитету и чланицама Универзитета
  • лица која су ангажована на истраживачким и развојним пројектима
  • друга лица која се баве истраживањем на Универзитету и чланицама Универзитета и која су се сагласила у писаној форми да прихватају одредбе овог Правилника.
  • лица која су по основу уговора ангажована од стране Универзитета или чланице Универзитета
Правилник за управљање интелектуалном својином (линк)