Актуелности

Усвојен Правилник о поступку пријављивања за рецензента и начину рецензирања Пријава о откривању интелектуалног добра

28.12.2017
На седници Савета одржаној 20. новембра 2017. године, усвојен је Правилник о поступку пријављивања за рецензента и начину рецензирања Пријава о откривању интелектуалног добра.

На седници Савета одржаној 20. новембра 2017. године, усвојен је Правилник о поступку пријављивања за рецензента и начину рецензирања Пријава о откривању интелектуалног добра.
Правилником се уређују послови за обављање послова рецензирања, поступак именовања рецензената, права и обавезе лица која обављају рецензирање, начин рецензирања Пријава о откривању интелектуалног добра насталог на Универзитету у Крагујевцу, факултетима и институтима у саставу Универзитета.
Правилник о поступку пријављивања за рецензента и начину рецензирања Пријава о откривању интелектуалног добра (линк)