Актуелности

Основан Центар за трансфер технологија

28.12.2017
Универзитет у Крагујевцу је одлуком Савета Универзитета, на седници одржаној 28. јуна 2017. године, основао Центар за трансфер технологија Универзитета у Крагујевцу д.о.о. Крагујевац.

Универзитет у Крагујевцу је одлуком Савета Универзитета, на седници одржаној 28. јуна 2017. године, основао Центар за трансфер технологија Универзитета у Крагујевцу д.о.о. Крагујевац. Центар је основан као друштво са ограниченом одговорношћу чија је основна делатност лизинг интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних права.
Центра за трансфер технологија обавља делатност трансфера технологија ради примене технолошких иновација, што обухвата трагање за идејама и партерима за трансфер технологија, процену комерцијалног потенцијала трансфера, подстицање за реализацију и комерцијализацију трансфера технологија и помоћ у заштити интелектуалне својине.
Поред послова предвиђених оснивачким актом, Центар се бави и:

  • Детаљним испитивањем правних, економских и других аспеката интелектуалних добара насталих на Универзитету у Крагујевцу
  • Израдом планова за све стадијуме привредног искоришћавања
  • Другим пословима чија је сврха оптимално искоришћавање интелектуалне својине (истраживање тржишта, пословна едукација, умрежавање, тражење инвеститора, итд.)
  • Унапређењем могућности за делотворну примену научно-истраживачких резултата Универзитета и чланица Универзитета у циљу развоја привреде и друштва.

Одлука о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу, Центар за трансфер технологија Универзитета у Крагујевцу д.о.о. Крагујевац (линк)