Иновациони инкубатор

Добродошли у Иновациони инкубатор Универзитета у Крагујевцу – место где се иновативне идеје претварају у успешне бизнисе!

Препознајући значај иновација и предузетништва у модерном друштву и желећи да пружи подршку студентима и запосленима који имају предузетничке идеје, Универзитет у Крагујевцу је уз подршку Министарства науке, технолошког развоја и иновација успоставио Иновациони инкубатор Универзитета у Крагујевцу (ИИУК). Сврха ИИУК јесте да подржи предузетничке тимове састављене од студената, истраживача и наставног особља са Универзитета у Крагујевцу и помогне им да своје иновације и пословне идеје, које произилазе из креативног промишљања и истраживачког рада,  даље развију и комерцијализују кроз формирање и развој новооснованих стартап и спиноф предузећа.

Кроз пружање сталне подршке студентима, наставницима и истраживачима у развоју предузетничких идеја, као и кроз пружање подршке успешном трансферу знања у производе и услуге који се могу комерцијализовати, ИИУК настоји да постане витални чвор у мрежи знања и иновација, стварајући вредности које не само превазилазе академске границе, већ и доприносе развоју локалне економије и друштва уопште.

Коме је намењен Иновациони инкубатор?

Иновациони инкубатор Универзитета у Крагујевцу отворен је за све студенте и истраживаче са Универзитета у Крагујевцу и младе предузетнике који имају креативне идеје и иновативне пројекте које желе да развијају. Без обзира да ли сте тек на почетку свог предузетничког пута или већ имате стартап, ту смо да вам пружимо подршку и помогнемо вам да остварите своје циљеве.

Какву подршку могу добити од Иновационог инкубатора?

Иновациони инкубатор Универзитета у Крагујевцу пружа широк спектар ресурса и услуга у циљу подршке развоја иновативних идеја и предузетничких пројеката и то:

1. Менторство и саветовање:
 • У оквиру ИИУК са предузетничким тимовима ће радити искусни ментори - стручњаци из различитих области, који ће им пружити стручну подршку и смернице током развоја и реализације њихових иновативних пословних подухвата.
 • Индивидуални менторски састанци и радионице које помажу предузетницима да развију своје вештине и препознају потенцијалне изазове на путу до успеха.
2. Радни простор и приступ техничким ресурсима:
 • ИИУК пружа инспиративан и опремљен радни простор, укључујући канцеларије, салу за састанке, заједничке просторије за сарадњу и рад на пројектима, као и приступ истраживачким лабораторијама у оквиру Универзитета у Крагујевцу.
 • ИИУК може обезбедити приступ техничким ресурсима и опреми, укључујући опрему и софтверске алате расположиве на Универзитету у Крагујевцу.

 3. Финансијска подршка и повезивање са инвеститорима:

 • ИИУК предузетничким тимовима пружа подршку у приступању доступним изворима финансирања, укључујући грантове, субвенције и инвестиције.
 • Помаже у идентификацији потенцијалних инвеститора и организује сусрете и презентације како би се успоставиле везе са потенцијалним партнерима.

 4. Обуке и едукације:

 • Организација различитих обука, семинара, курсева и радионица које покривају теме као што су: развој пословног модела, предузетничке вештине, пословно планирање, маркетинг, развој иновационих производа/услуга, финансијски менаџмент, заштита интелектуалне својине  и сл.
 • Пружање приступа онлајн ресурсима и литератури за додатно учење.

 5. Умрежавање и повезивање са члановима старап екосистема:

 • ИИУк омогућава предузетницима да се повежу са релевантним актерима у индустрији и академској заједници, као и да се повежу са другим предузетницима.
 • Организује догађаје, конференције и сесије умрежавања како би се олакшала размена искустава и пословних прилика.

 6. Подршка у области маркетинга:

 • Пружа стручну подршку у области маркетинга, брендирања и развоја пословног модела.
 • Подршка у креирању и имплементацији продајне стратегије.

 7. Правна и административна подршка:

 • Саветовање у вези са законима, регулативама и административним процедурама везаним за оснивање и управљање предузећем.
 • Подршка у заштити интелектуалне својине и патентима.

Успостављање ИИУК подржало  је Министарство науке, технолошког развоја и иновација у оквиру „Програма формирања и развоја иновационих инкубатора у научно-истраживачким организацијама (НИО) у Републици Србији“.

 

Контакт:

Немања Јовичић, координатор Иновационог инкубатора Универзитета у Крагујевцу
мејл: inkubator@uni.kg.ac.rs