Пријава Центру

У складу са Чланом 17 Правилника о управљању интелектуалном својином, проналазач је у обавези да Центру за трансфер технологија пријави интелектуално добро.